Máte nápady a neviete, kde získať zdroje na ich realizáciu?

Máte úspešný projekt a neviete, ako ho realizovať?

Potom ste na  správnej adrese, pretože naša firma ponúka tieto služby:

  • vyhľadávanie vhodných zdrojov pre rôzne typy projektov (investičné, neinvestičné)
  • príprava projektov v rámci programovacieho obdobia 2007-2013ä
  • implementácia úspešných projektov (riadenie projektu, monitoring, finančný mannažment,...)
  • verejné obstarávanie - zákon č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov
  • záhradná architektúra
  • určenie spoločenskej hodnoty drevín
  • strategické plánovanie a programovanie (PHSR, stratégie typu Leader)
  • rozvoj vidieka